MER ENERGI MED Q10

MER ENERGI MED Q10

hjarna

Koenzymet Q10 är en antioxidant som finns naturligt i vår kropp, framförallt i hjärtat, och som deltar vid energiproduktionen i kroppens celler. Att ta Q10 som kosttillskott har visat sig ha flera positiva hälsoeffekter.

Varför behövs Q10?

Enzymet Q10 medverkar vid kroppens cellandning och är en viktig del av energiförsörjningen. Enzymet finns i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi så som hjärtat där det ständigt pumpas stora mängder blod. När vi människor blir äldre minskar de naturliga mängderna av Q10 i kroppen och det blir svårare för våra organ att hålla igång samma effektiva energiomsättning. En viss mängd Q10 går att få i sig genom kost (vissa oljor och grönsaker) men ett säkert kort för att se till att man får i sig tillräckligt av ämnet är att köpa Q10 som kosttillskott.

Q10 och hjärt-kärlsjukdomar     

Eftersom Q10 har en sådan viktigt funktion just vid energiförsörjningen i hjärtat har det bedrivits många studier kring sambandet mellan Q10 och hjärt-kärlsjukdomar. I dessa studier har patienter med svårare hjärtsvikt (ofta orsakad av tidigare hjärtinfarkt) under en period fått tillskott av Q10. Resultatet har visat vid ett flertal tillfällen att patienterna har fått mindre risk för akuta hjärtproblem och att symtomen har minskat (det finns dock ingen studie som visar på att detta är garanterat).

Fler hälsoeffekter    

Andra studier har visat att Q10 kan öka muskelstyrka och uthållighet hos personer som behandlas med statiner (läkemedel som sänker kolesterolhalten). Tillskott av Q10 har även visat resultat på rejäl sänkning av blodtrycket och minskade besvär av migrän. Många människor upplever även att de känner sig friskare och piggare mentalt när de äter tillskott av Q10. Dessutom kan Q10 bidra till ett förbättrat immunförsvar för äldre eller sjuka personer som lätt drabbas av infektioner (Q10-tillskottet bör då tas i kombination med antioxidantrik kosthållning). Äldre människor har även upplevt att läkning av tandkött och svårläkta sår läker betydligt snabbare.

Sammanfattning

Ett dagligt intag av koenzymet Q10 kan ge:

– Ökad energi och högre ansträngningstolerans.

– Starkt immunförsvar, särskilt om du är äldre och har ett lågt immunförsvar.

– Bibehållande av god munhälsa.

– Bibehållande av god hjärt- och kärlhälsa.

– Förhindra oxidation av fettsyror i dina cellers membran och mitokondrier.

 

Agnes Sundblad
Frilansande journalist