ÖKAD LIVSKVALITET MED MINDFULNESS

ÖKAD LIVSKVALITET MED MINDFULNESS

gubbe2

En allt vanligare metod för att komma ner i varv och koppla bort stress är att utöva mindfulness. Det handlar kort och gott om att hitta medveten närvaro och att helt ge sig hän åt nuet.

Mindfulness är en grundläggande förmåga som finns hos alla oss människor.

Det handlar om att vara avsiktligt uppmärksam i nuet utan att döma eller värdera upplevelsen. En annan definition av mindfulness är att minnas. Du tränar din förmåga att vara fullt närvarande och fokuserad ögonblick för ögonblick på vad som utspelar sig i omvärlden och på insidan. På så sätt kan du också lära dig att bättre ignorera distraktioner som händer runt omkring dig.

Motsatsen till mindfulness finner vi i det vandrande sinnet, när vi förlorar oss i dagdrömmar och tankar eller “går på autopilot” som till exempel när vi anländer i bilen till jobbet och inte minns hur vi kom dit. Vi kan vara frånvarande på två sätt, antingen i form av sinnesslöhet och mental frånvaro eller i form av hyperaktiv mental aktivitet där vi kastas från den ena laddade tanken till den andra.

Pål Dobrin som är meditatör och VD för företaget Empaticus menar att: ”Så fort du ägnar avsiktlig medveten uppmärksamhet åt det som du upplever utan att sugas in i och förlora dig i upplevelsen – så är du mindful.”  Det som oftast saknas är avsiktlighet och icke-dömande. Antingen får sinnet hoppa fritt mellan våra tankar, antaganden, förutfattade meningar och förenklingar av tillvaron.

Pål har ägnat totalt ett och ett halvt år av sitt liv i så kallade tysta retreater, vilket innebär att han i flera dagars total tystnad har gett sig hän åt meditation och mindfulness. Pål menar att efter att ha etablerat en grundläggande nivå av mindfulness kommer man att märka att småsaker inte bekommer en på samma sätt som innan och att man har lättare att se ljusare på saker och ting.

– När du praktiserar mindfulness ger du tid och utrymme för inre reflektion och bearbetning av känslor lagrade i kroppen och upplevelser och även en möjlighet till djupare förståelse av dig själv genom att se mönster och göra insikter kring sinnets natur och förhållandet mellan förnimmelser, tankar och känslor, säger Pål.

Att ge sig in i mindfulness innebär även att du lättare kan komma till tals med din stress och oro genom att successivt förändra ditt förhållningssätt till fysiska förnimmelser i kroppen, vilket medför att du slappnar av och dina spända axlar sänks. I det långa loppet kan mindfulness alltså ha en betydande hälsoeffekt både fysiskt och psykiskt.

– Det finns även en vinst i att utföra mindfulness tillsammans med andra. Det händer något med våra sinnen när man är flera och det blidas en fin gemenskap när man hittar lugnet tillsammans, tillägger Pål Dobrin.

Mindfulness är inte särskilt svårt att lära sig – men tar en å andra sidan en livstid att fullända. De enda du egentligen behöver är acceptans mot dig själv och en dos nyfikenhet inför hur saker och ting hänger samman i kropp och sinne. Du kan utföra mindfulness när som helst och var som helst men ju mer ”van” du är desto lättare blir det att vara mindful i störande miljöer. Pål Dobrin tipsar om att börja prova på mindfulness 5-10 minuter varje dag och sedan förlänga tiden allt eftersom. Det finns allt ifrån mindfulness-klasser till youtube-filmer och appar att ta till som hjälp när du vill börja.

– Det största problemet i dagens samhälle är att vi har tappat varandet och att det bara är görandet som gäller anser jag. Vill vi utveckla vår känslomässiga intelligens, vår förmåga att vara tålmodiga och goda lyssnare, vår självmedkänsla och vår fokuserade uppmärksamhet så är en mindfulnesskurs en bra start. Därför behövs mindfulness mer än någonsin, avslutar Pål.

 

Agnes Sundblad
Frilansande journalist